Zaman nedir? Zaman hayatın ta kendisidir. Zamanı boşa geçirmek, aslında hayatı boşa geçirmektir. Zaman ne başka bir şeyle değiştirilebilir, ne de durdurulabilir, ne bulup temin edilebilir, ne de geriye döndürülebilir. İnsan sınırlı bir hayata sahip olması sebebiyle zamanı en faydalı, en değerli, en tesirli şekilde kullanmak mecburiyetindedir. Zamansızlıktan şikâyet edenlerin çoğu, zamanı iyi kullanmayı bilmeyenlerdir.  Zaman ile insan arasında birbirine hâkim olma savaşı vardır adeta… 

Read More